HEJ GRANNE!

Här är föreningens hemsida. På startsidan hittar du nyheter och ingångar till de olika undersidorna.
Du hittar också alltid en toppmeny högst upp. 
Under Kontakt har vi samlat alla kontaktuppgifter - styrelsen, felanmälan, ekonomisk förvaltning och mycket mer. Går lika bra att läsa i mobilen. Ta dig en titt!
 

Info oktober

2019-10-02

Rökförbud på lekplatsen 
Den 1 juli 2019 kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid exempelvis lekplatser. Föreningens lekplats räknas som en sådan som allmänheten har tillträde till och det innebär att den omfattas av rökförbudet. Föreningen kommer att sätta upp en skylt om att rökförbud råder. 
Uppdatering laddstolpar 
HSB har nu levererat sin förstudie och vi har även tagit emot en indikativ offert för att köpa in och installera laddstolpar. Det är fortfarande en rad frågeställningar att beakta och styrelsen fortsätter nu med det arbetet. Vi har som målsättning att vara klara med utredning så att beslut kan fattas i början av 2020. 
Underhåll i garaget 

Som vi har informerat om tidigare så kommer vi behöva utföra underhåll i garaget. Enligt ursprunglig tidsplan så skulle det ske nu under hösten. Det har dock dragit ut på tiden och eftersom vi inte vill genomföra det under snösäsongen så kommer det med största sannolikhet ske först till våren 2020. 
Uppmärkning av cyklar 
Vi har nu märkt upp alla cyklar och annat material i cykel- och barnvagnsförråden. Föreningen har många cyklar med punktering och som är i sådant dåligt skick att de uppenbarligen inte används. Se till att ta bort markeringarna från era cyklar senast till höststädningen, söndagen den 27 oktober. Städdagen börjar kl 11 och vi avslutar med korvgrillning när vi är klara. 


Med vänliga hälsningar,

/Mikael A, Thomas, Jessica, Magnus och Sofia.

OM föreningEN

Boende-info

kontakt