HEJ GRANNE!

Här är föreningens hemsida. På startsidan hittar du nyheter och ingångar till de olika undersidorna.
Du hittar också alltid en toppmeny högst upp. 
Under Kontakt har vi samlat alla kontaktuppgifter - styrelsen, felanmälan, ekonomisk förvaltning och mycket mer. Går lika bra att läsa i mobilen. Ta dig en titt!
 

Info mars

2020-03-20

Virustider
 
Med hänsyn till de omständigheter som råder med Corona och smittrisk vill vi uppmuntra friska medlemmar att hjälpa de i föreningen som tex behöver hjälp med att handla mat, gå på apotek eller andra kritiska ärenden. Sätt gärna upp en lapp i porttavlorna med ert namn och telefonnummer så att medlemmar som kan behöva en hjälpande hand kan kontakta er.
 
Vi har redan tacksamt sett medlemsinitiativ till detta på facebook, där föreningen har en sida som heter Brf Bällstablick (ej ledd av styrelsen), som också givetvis är ett bra forum för detta, för de som har tillgång till facebook.
 
Årsstämma
 
Enligt föreningens stadgar så ska en årsstämma hållas senast 30/6 och vårt preliminära datum är 14/5 på Brommavik hotell. Med tanke på rådande situation så undersöker styrelsen möjligheterna till att senarelägga stämman, även efter juni månads utgång. Vi har stöd för detta via HSB Riksförbund och HSB Stockholm och nuvarande information vi har är att en stämma kan hållas till slutet av augusti.
 
Vi kommer att följa utvecklingen och fatta ett beslut i ärendet så nära inpå som möjligt. Officiell kallelse till stämman kommer fortsatt meddelas två till sex veckor före stämmodatum.
 
Laddstolpar
 
Arbetet med att utvärdera och ta beslut om hur laddstolpar kan installeras i föreningen närmar sig nu slutfasen. Vi har i dagsläget tagit in de offerter som vi behöver för att fatta ett beslut. Efter ett fattat beslut är det därefter ca 3 månaders leveranstid. Med tanke på rådande omvärldssituation så bedömer styrelsen det som rimligt att vi kan ha laddstolpar installerade till efter slutet av sommaren.
 
 
 
Ta hand om er!
 
 


Med vänliga hälsningar,

/Mikael A, Thomas, Jessica, Magnus och Sofia.

OM föreningEN

Boende-info

kontakt