KONTAKTER

I första hand kontaktas Storholmen vid t.ex. felanmälan och kundtjänst eller HSB när det gäller ekonomiska frågor eller bilparkering. Om dessa inte kan besvara era frågor kontaktas
HSB Brf Bällstablick 1 styrelsen via styrelsen.brfballstablick@gmail.com.

Kontakt till  Storholmen

Felanmälan - Allmäna utrymmen och lägenhet

Felanmälan Storholmen Direkt för allmänna utrymmen och i lägenhet.

Måndag-fredag 07.00-21.00
Telefon: 0771-786 746.
Felanmälan Storholmen Direkt

Att göra en felanmälan i din lägenhet kan medföra en kostnad för dig. Försäkra dig om vem som bär det ekonomiska ansvaret för reparationen. 

Kundtjänst Övriga frågor

Kundtjänst Storholmen Direkt svarar på övriga frågor (ej ekonomiska frågor) och vidarebefodrar ärenden till förvaltare och fastighetsskötare.

Telefon: 0771-786 746
Måndag - fredag 07.00-21.00
Kundtjänst  Storholmen


Kontakt till  HSB
 

bilParkering och kö till bilparkering

HSB Stochholm
För närvarande är det kö till alla platser. Cirka 3 månaders kö.  Allt är beroende på avflyttning och uppsägning. Du kan ställa dig i kö från inflyttningsdagen. En plats per lägenhet och du ska vara medlem i föreningen

Tänk på att det enbart får uppbringas ett fordon per parkeringsplats och även där råder det förbud att förvara andra föremål, såsom barnvagnar, pulkor och övrigt.

För att ställa dig i kö eller säga upp garage- och parkeringsplats kontakta:
service.stockholm@hsb.se


HSB ekonomisk förvaltning

Hjälper till med bland annat om du:
  • Har du fått en påminnelse fast du redan har betalat månadsavgiften?
  • Är det problem med avier eller OCR-nummer?
  • Har frågor när det gäller panter och överlåtelser? 

Då ska du kontakta HSB Stockholm, som är föreningens ekonomiska förvaltare.

Telefon: 010 - 442 11 00
HSB Stockholm


Pantbrev skickas till:
HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN


Övriga kontakter


Bredband och digitaltv

Har du problem med Internet-uppkopplingen kontakta Ownit Bredband

Telefon: 08-525 073 00
vardagar mellan 08.00 och 22.00 och på helgen mellan 10.00 och 19.00.
www.ownit.se


Hiss

Vid fel på hissen kontaktar du leverantören KONE.

Telefon: 0771 - 50 00 00
felanmalan@kone.com


Jourfalll

Är felet så akut att det inte kan vänta till nästkommande arbetsdag ring Dygnet Jour 08 - 18 70 00 mellan klockan 16.00 - 07.00 och helgdagar.

Uppge namn, adress och telefonnummer samt vad felet eller skadan är.

OBS! att jourutryckning för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras den som anmält felet. Detsamma gäller i alla de fall då den anmälande anses vara vållande till felet/skadan.


Skadedjur

Vid problem med skadedjur, kontakta Anticimex.
Ange Brandkontoret som försäkringsbolag (försäkringsbolaget som HSB Brf Bällstablick 1 har).

Telefon: 08-517 635 00
Anticimex


Snöröjning och sandning

Vid utebliven snöröjning eller sandning, kontakta JG Trädgårdsentreprenad HB. 

Telefon: 070-719 76 55
jg.tradgardsentreprenad@gmail.com.


Städning

Städning utförs av HSB Städ

Telefon: 010-442 15 80
info@hsbstadstockholm.se


Parkeringsbolag / Felparkering

Parkeringsövervakning utförs av P-Service. Vid felparkering kontakta omgående P-service.

Telefon: 0771-77 11 00
 www.pservice.se


Passerbrickor

Önskar du beställa fler passerbrickor skickar du ett mejl till styrelsen och anger ditt namn, adress och HSB:s lägenhetsnummer samt hur många brickor du vill ha. Kostnad per bricka är 55 kr + moms + porto. Brickorna postas sen till dig och du debiteras på din avgifts-avi från HSB.

Om du tappat bort en bricka är det viktigt att du anger i mejlet vilken bricka som förkommit så att den kan avaktiveras.

Du hittar ditt HSB-lägenhetsnummer på dina avgifts-avi:er eller under "Bostadsinformation" om du loggar in på "Mitt HSB" (https://mitthsb.hsb.se). Det består av fyra siffror, till exempel 14xx för port 14, 20xx för port 20 osv. Detta är alltså inte samma nummer som Lantmäteriets/Skattemyndighetens nummer.