OM FÖRENINGEN

HSB Brf Bällstablick 1 är en äkta bostadsrättsförening belägen på höjden i det vackra Mariehäll Bromma som gränsar till Sundbyberg. Föreningen äger fastigheten Linaberg 22 och består av 3 bostadshus innehållande 86 stycken lägenheter vilka var färdiga för inflyttning under våren och sommaren 2008.

Vår värdegrund
Ett vänligt, tryggt, trivsamt, säkert boende med miljö och ekonomisk hållbarhet.

Organisationsnummer:
769614-9280

Adress:

HSB Brf Bällstablick 1
Alpvägen 20
168 65 Bromma

Pantbrev skickas till:
HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Antal lägenheter

Styrelsen

Ordförande
Mikael Andersson

Vice Ordförande
Tony Wiréhn

Sekreterare
Jessica Sundin

Styrelseledamot
Thomas Hartman

         

Styrelseledamot
Sofia Gustafsson

Styrelseledamot
Andreas Nilsson

HSB-ledamot
Lars Wallsten

 

ENERGIDEKLARATION

Mäklarinformation

För mäklarbild, kontakta HSB Stockholm.

BILder

lägenhetsnumrering

Enligt 11 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska Lantmäteriet fastställa ett läggenhetsnummer för alla lägenheter i landet. Så har nu skett i brf Bällstablick 1.
 
Den lägenhet som du bor i kan du hitta i vårt dokument Lägenhetsregister. Dessutom har ni i HSBs avisering och lägenhetsförteckning fått ytterligare ett lägenhetsnummer.
 
När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, istället för, som idag, enbart på fastigheten. Detta beräknas ske med början år 2010. Om du innan dess flyttar till en lägenhet med lägenhetsnummer kan du på din anmälan om flyttning ange numret och få det infört i folkbokföringen.
 
Förutom detta har Lantmäteriet noterat följande om er lägenhet:
Antal rum, Boarea, Annat, tex kök
 
Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lagenhetsregistret.se.
 
Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

Inglasning

Alla inglasningar ska först godkännas av styrelsen. Du skickar in din ansökan tillsammans med en ritning på den tänkta lösningen till styrelsemailen. Leverantören av inglasningen hjälper vanligtvis till med detta. 

Observera att inglasning ska utföras utan vertikala ramar (undataget är lägenheterna högst upp vilka kräver en bärande ram p.g.a. takhöjden).

Föreningen har inget gemensamt bygglov, utan detta måste sökas och bekostas av den enskilda medlemmen.