Ansöka om inglasning av balkong och uteplats

För att ansöka om inglasning, följ dessa steg:


  1. Skicka en ansökning om inglasning till styrelsemailen med ritning på den tänkta lösningen utifrån medlemmens balkong/uteplats och dess dimensioner. Alla inglasningar ska utföras utan vertikala ramar (undantaget är lägenheterna högst upp vilka kräver en bärande ram p.g.a. takhöjden) och med aluminiumprofiler med kulör RAL9006 (grå), vilket behöver framgå i ritningen. Leverantören av inglasningen hjälper vanligtvis till med att ta fram korrekt underlag.


  1. När styrelsen har godkänt den inkomna ansökningen om inglasning ansöker och bekostar den enskilde medlemmen om bygglov för utförande. Bygglov ansöks via Stockholm Stads hemsida.


  1. Arbeten med inglasning kan påbörjas först när medlemmen har fått ett godkänt bygglov samt skickat en kopia av det till styrelsens mail.