Kontakt

I första hand ska vår fastighetsförvaltare Storholmen kontaktas för frågor och felanmälan. Om det gäller ekonomi eller parkering är det HSB som har hand om det. För övriga frågor som inte finns besvarade på hemsidan kan föreningens styrelse kontaktas.

Storholmen

Fastighetsförvaltare

Felanmälan - Allmänna utrymmen och lägenhet

Kontaktformulär: Storholmen Direkt - Felanmälan
Telefonnummer: 08 - 520 252 00
(vardagar 07.00 - 21.00)

Att göra en felanmälan i din lägenhet kan medföra en kostnad för dig. Försäkra dig om vem som bär det ekonomiska ansvaret för reparationen.

Övriga frågor

Storholmen Direkts kundtjänst svarar på övriga frågor (ej ekonomiska) och vidarebefordrar ärenden till förvaltare och fastighetsskötare.

Kontaktformulär: Storholmen Direkt - Övrigt
Telefonnummer: 08 - 520 252 00
(vardagar 07.00 - 21.00)

HSB

Ekonomisk förvaltare

Ekonomi

Kontakta HSB Stockholm om du har fått en påminnelse fast du redan betalat, har problem med avier eller OCR-nummer och frågor om pant och överlåtelser.

Kontaktformulär: HSB Stockholm - Kontaktformulär
Telefonnummer: 010 - 442 11 00

Pantbrev skickas till:
HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Bilparkering

För att ställa dig i kö eller säga upp garage- och parkeringsplats.

E-postadress: service.stockholm@hsb.se

Läs mer om vad som gäller kring parkering i föreningen

🚨 Jour

Vid akuta fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag ring Dygnet Jour .

Telefonnummer: 08 - 18 70 00
(vardagar 16.00 - 07.00 och helgdagar)

Uppge namn, adress och telefonnummer samt vad felet eller skadan är.

OBS! Jourutryckning för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras den som anmält felet. Detsamma gäller i alla de fall då den anmälande anses vara vållande till felet/skadan.

Styrelsen

Adress

HSB Brf Bällstablick 1
Alpvägen 20
168 65 Bromma

E-postadress

styrelsen.brfballstablick@gmail.com


Hiss

Vid fel på hissen kontaktar du leverantören KONE.

Telefonnummer: 0771 - 50 00 00
E-postadress: felanmalan@kone.com

Skadedjur

Vid problem med skadedjur, kontakta Anticimex. Ange Brandkontoret som försäkringsbolag (föreningens försäkringsbolag).

Telefonnummer: 08 - 517 635 00

Snöröjning och sandning

Vid utebliven snöröjning eller sandning, kontakta JG Trädgårdsentreprenad HB.

Telefonnummer: 070 - 719 76 55
E-postadress: jg.tradgardsentreprenad@gmail.com

Städning

Städning av våra gemensamma utrymmen utförs av HSB Städ.

Telefonnummer: 010 - 442 15 80
E-postadress: info@hsbstadstockholm.se

Porttelefon- och passersystem

Om du vill beställa fler passerbrickor, förlustanmäla en försvunnen bricka eller ändra uppgifter i porttelefonen, kontakta Baxec som administrerar dessa system. Läs mer under rubriken PasserbrickorBoendeinfo-sidan.

Telefonnummer: 08-715 45 05
E-postadress:
info@baxec.se