Förvaring i källar- och utomhusförråd

Värdesaker

Värdefulla och stöldbegärliga föremål bör inte förvaras i förråd då det inte är säkert att hemförsäkring täcker dessa vid ett eventuellt inbrott. Det gäller både föremål som värderas högt på en marknad samt föremål och minnen som av enskilda personer har högt affektionsvärde (fotoalbum, gamla böcker etc).

Fuktsäkra

För medlemmar som har förråd i vår källare i hus 16 samt utomhusförråd på gården rekommenderar vi er att inte förvara saker i pappkartonger eller annat organiskt material som drar åt sig fukt. Anledningen till denna rekommendation är att det i källarförråd och utomhusförråd alltid finns en risk för fukt då det är en naturligt fuktig miljö (detta gäller oavsett vilken förening eller hus/villa man bor i). Vid förvaring av saker i källar- och utomhusförråd rekommenderas att plastbackar/lådor med lock används. En ytterligare god rekommendation är att ställa träpallar (typ lastpallar) på golvet/marken i förråden och sedan förvara plastlådorna och andra saker på pallarna. Träpallar skapar luft och ventilationsmöjlighet längst ner på golvet och minimerar risk för fuktansamling under lådor, i hörn och längs med anslutning mellan golv och vägg.

Kläder

Kläder rekommenderas inte att förvaras i förråd i källare, utomhus eller på vinden då risk finns att de drabbas av unken luft och mögel på grund utav fukt. Om kläder måste förvaras i dessa utrymmen rekommenderas att de förvaras i plastbackar/lådor med lock.