Flytt- & mäklarinfo

Här finner du information kring frågor som ofta uppkommer inför försäljning och inflytt. Är du redan inflyttad hittad du mer information under Boendeinfo och Frågor & svar.

Elavtal

Boende behöver teckna eget elnätsavtal med Ellevio och elhandelsavtal med valfri leverantör vid inflytt. 

Avgiftsförändringar  

2024-01-01 sker avgiftshöjning med 3%

Bredband & TV

Bredband (via fiber) upp till 1 Gbps och TV från Ownit ingår i månadsavgiften.

Hemförsäkring

Det är viktigt att varje hushåll har en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Se till att du har försäkringen under tiden du har nyttjanderätten av lägenheten. Föreningen har ingen försäkring för din lägenhet.

Parkering och garage

Föreningen har följande parkeringsplatser:

Det är för närvarande kö till alla platser. Kötiden varierar och är beroende på avflyttning och uppsägning. Du kan ställa dig i kö från inflyttningsdagen. 

Kontakta:  Service.stockholm@hsb.se för att ansöka eller ändra p-plats samt för att få tillgång till laddplats eller motorvärmarplats. 

För att aktivera laddningsfunktionen av våra laddboxar kontaktar ni kundtjänsten hos Opigo, för att få nödvändig information och tillgång till aktiv laddning. Opigo är vår helhetsleverantör i allt gällande laddning av våra fordon i föreningen Brf Bällstablick 1. 

Tänk på att det enbart får uppbringas ett fordon per parkeringsplats och det råder där förbud att förvara andra föremål, såsom barnvagnar, pulkor och övrigt. Endast en plats per lägenhet tillåts och de erbjuds endast till medlemmar i föreningen.

För mer information se Boendeinfo 

Gemensamma lokaler

Föreningen har inga gemensamma lokaler förutom garage, cykel- och barnvagnsförråd.

Grillning

Grillning på balkongen får endast ske med elgrill under förutsättning att grannar inte störs av grillos och rök.

Omgivning

I närområdet finns det restauranger, affärer och övrigt serviceutbud samt goda kommunikationer. Besök områdesguiden Annedal Sthlm för mer information.

Affischering & reklam

Det är inte tillåtet för mäklare eller andra företag att sätta upp lappar, affischer eller annan reklam på föreningens mark eller i fastigheterna. 

Dörrautomatik

När portdörrarna behöver ställas upp en längre tid, till exempel vid in- och utflyttning, går det att stänga av dörrautomatiken tillfälligt. Det är bra om ni gör detta för att undvika att automatiken skadas. Läs Information om avstängning av automatiska dörröppnare .Vatten

Ingår i måndsavgiften. 

Bilder