Information om avstängning av automatiska dörröppnare

När portdörrar behöver ställas upp en längre tid, till exempel vid in- och utflyttning, går det att stänga av dörrautomatiken tillfälligt. Det är bra om ni gör detta för att undvika att automatiken skadas. Glöm inte att aktivera den igen efteråt.

Dörravstängningsknapp för port 20 och 22.

Dörravstängningsknapp för port 14 och 16.