Om föreningen

HSB Brf Bällstablick 1 är en äkta bostadsrättsförening belägen på höjden i det vackra Mariehäll Bromma som gränsar till Sundbyberg. Föreningen äger fastigheten Linaberg 22 och består av tre bostadshus innehållande 86 stycken lägenheter vilka var färdiga för inflyttning under våren och sommaren 2008.


Organisationsnummer

769614-9280

Address

HSB Brf Bällstablick 1
Alpvägen 20
168 65 Bromma

Antal lägenheter


  • 25 st 2 rok

  • 41 st 3 rok

  • 19 st 4 rok

  • 2 st 6 rok

Typritningar

Lägenhetsregister


Vår värdegrund

Ett vänligt, tryggt, trivsamt, säkert boende med miljö och ekonomisk hållbarhet.

Styrelsen

Ordförande

Björn Ravnell

Vice orförande

Tony Wiréhn

Sekreterare

Jan Ekström


Ledamöter

Thomas Hartman
Robin Larsson

HSB-ledamot

Lars Wallsten

Suppleant

Bengt Lindblad


Dokument